E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2020:383
Centrale Raad van Beroep, 18/4983 MPW

Inhoudsindicatie:

Appellant ontvangt een militair invaliditeitspensioen en aan hem is een vergoeding toegekend voor vier uur per week huishoudelijke hulp. Bij besluit van 23 maart 2017, na bezwaar gehandhaafd bij besluit van 18 juli 2017 (bestreden besluit), heeft de staatssecretaris het verzoek van appellant van 6 oktober 2016 om uitbreiding van de huishoudelijke hulp met twee uur per week afgewezen. De aanvraag van appellant was niet, zoals de staatssecretaris stelt, uitsluitend ingegeven door de verslechtering in de gezondheidssituatie van de echtgenote. Appellant heeft ook verwezen naar zijn eigen gezondheidssituatie. In geval van een aanvraag tot verhoging van de indicatie voor het aantal uren huishoudelijke hulp als hier aan de orde, heeft als uitgangspunt te gelden dat de staatssecretaris door medisch en arbeidskundig onderzoek dient vast te stellen of de betrokkene op grond van de door hem gestelde omstandigheden daarvoor in aanmerking komt. Anders dan de staatssecretaris heeft aangevoerd bestond hier geen aanleiding van dit uitgangspunt af te wijken. Het bestreden besluit wordt wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb vernietigd. Toepassing judici ële lus.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie