E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2020:380
Centrale Raad van Beroep, 18/5273 AW

Inhoudsindicatie:

De Raad ziet in de in de beoordeling genoemde gedragingen onvoldoende basis voor een beoordeling die op vrijwel alle punten zodanig negatief is als de in geding zijnde beoordeling. Betrokkene heeft er terecht op gewezen dat de onvoldoende scores op de competenties stressbestendigheid, besluiten nemen, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, accuraat werken en zelfontwikkeling niet of nauwelijks met voorbeelden zijn onderbouwd. De Raad is, met de rechtbank, van oordeel dat de beoordeling niet op voldoende gronden berust. De minister was niet bevoegd om betrokkene ontslag te verlenen op grond van artikel 98, eerste lid, aanhef en onder g, van het Arar . De minister heeft geen andere of nieuwe omstandigheden aan het nadere besluit ten grondslag gelegd. De minister is er met het nadere besluit niet in geslaagd het door de rechtbank geconstateerde gebrek van bestreden besluit 2 te herstellen. Afwijzing schadevergoeding. Toewijzing vergoeding voor zover het de wettelijke rente over het na te betalen bedrag betreft.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie