E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2020:3278
Centrale Raad van Beroep, 19/1722 ZVW

Inhoudsindicatie:

CAK heeft het bezwaar van betrokkene terecht niet-ontvankelijk verklaard. 1) Het beroep tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op het bezwaar is terecht door de rechtbank niet‑ontvankelijk verklaard. 2) Incidenteel hoger beroep van betrokkene niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van procesbelang. Met hoger beroep kan niet worden bereikt dat een hogere dwangsom wordt verbeurd dan het wettelijk maximum. 3) Kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht. Dit betekent dat het door betrokkene gestelde tijdstip van indiening van het bezwaarschrift bij de Belastingdienst op 20 juni 2017, niet bepalend is voor de vraag of het bezwaarschrift tijdig is ingediend. Het hoger beroep van CAK op dit punt treft doel. 4) CAK heeft het bezwaarschrift ruimschoots buiten de daarvoor geldende wettelijke termijn van zes weken ontvangen. Termijnoverschrijding niet verschoonbaar. De rechtbank heeft het beroep ten onrechte gegrond heeft verklaard en dat dit besluit ten onrechte is vernietigd. 5) Geen proceskostenvergoeding toe te kennen voor vliegticket omdat niet aannemelijk is gemaakt dat de gemachtigde ten tijde van de zitting bij de rechtbank in Portugal woonde.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie