E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2020:2964
Centrale Raad van Beroep, 17/7941 WMO15

Inhoudsindicatie:

De Raad is met de rechtbank van oordeel dat er geen aanleiding is voor twijfel aan de bevindingen en conclusies van Breeden, dat het college het advies van Breeden aan het bestreden besluit ten grondslag heeft mogen leggen en dat het terecht heeft volstaan met de verstrekking van een maatwerkvoorziening gespecialiseerde begeleiding van 6,5 uur per week. Met artikel 7, zesde lid, aanhef en onder a, van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Gouda 2015 is de tariefdifferentiatie voldoende concreet. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie