E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2020:1356
Centrale Raad van Beroep, 19/2130 AW

Inhoudsindicatie:

De nadere besluiten 1 en 2 worden, gelet op de artikelen 6:19 en 6:24 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), mede in de beoordeling betrokken. De korpschef heeft in hoger beroep betoogd dat de rechtbank buiten de omvang van het geding is getreden door de tegen de bestreden besluiten ingestelde beroepen mede gericht te achten tegen de besluiten van 20 april 2017. Dit betoog slaagt. De hoger beroepen slagen en de aangevallen uitspraken, behalve de beslissingen over proceskosten en griffierecht, dienen te worden vernietigd. De Raad stelt vervolgens vast dat met het vorenstaande de grondslag aan de nadere besluiten 1 is komen te ontvallen. De Raad ziet daarom aanleiding deze besluiten te vernietigen. Uit de nadere besluiten 2 volgt dat de korpschef de bestreden besluiten niet langer handhaaft. Dit betekent dat de beroepen tegen de bestreden besluiten gegrond moeten worden verklaard en deze besluiten moeten worden vernietigd. De nadere besluiten 2 komen volledig tegemoet aan de bezwaren van betrokkene. Dit brengt mee dat deze besluiten, gelet op het bepaalde in artikel 6:19, eerste lid, van de Awb , niet (verder) in deze gedingen worden betrokken. Aanleiding bestaat om de korpschef te veroordelen in de (proces)kosten van betrokkenen in bezwaar en hoger beroep.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie