E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2019:3171
Centrale Raad van Beroep, 17/7618 WMO15

Inhoudsindicatie:

Afbakening Wmo 2015 en Wlz, overgangsrecht van artikel 11.1. 1 Wlz. Vooringenomenheid college bij de besluitvorming niet gebleken. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het beroep van appellante op artikel 2.3.5, zevende lid, van de Wmo 2015 niet slaagt. Appellante is een verzekerde als bedoeld in het tweede lid, en niet het derde lid, van artikel 11.1.1 van de Wlz . College is niet gehouden om een maatwerkvoorziening te verstrekken maar wel bevoegd. Zeer ruime beslissingsruimte. De Raad heeft het college opgeroepen. College heeft zich echter niet ter zitting laten vertegenwoordigen en daardoor is de vereiste verduidelijking van de motivering van het bestreden besluit niet verkregen. Onvoldoende gebleken dat college de rechtstreeks betrokken belangen heeft afgewogen. Bestreden besluit niet deugdelijk gemotiveerd. De Raad ziet aanleiding zelf in de zaak te voorzien en zal het besluit van 4 oktober 2016 herroepen. Appellante komt vanaf 2 september 2016 in aanmerking voor een maatwerkvoorziening voor hulp bij het huishouden, bestaande uit wasverzorging, te verstrekken in de vorm van een pgb. Minus de vergoeding van de instelling en eventuele bijdrage over pgb.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie