E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2019:2949
Centrale Raad van Beroep, 17/6567 WAO

Inhoudsindicatie:

Ter zitting is komen vast te staan dat het Uwv alsnog het standpunt inneemt dat de WAO‑uitkering van betrokkene met ingang van 31 januari 1996 aan haar betaalbaar wordt gesteld naar de per die datum vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid van 45 tot 55%. Het Uwv handhaaft het hoger beroep voor zover dat ziet op het oordeel van de rechtbank over bestreden besluit 1 niet langer. Voldoende zorgvuldig medisch onderzoek. Beroep op arrest Korošec slaagt niet. Geen aanleiding voor twijfel aan de juistheid van de vaststelling van de medische beperkingen door het Uwv per de data in geding. Geen redenen om aan te nemen dat er rond 28 januari 2013 een wezenlijke andere medische situatie bestond dan per 1996, zoals dat is aangegeven in de FML. Uit energetisch en preventief oogpunt urenbeperking van vier uur per dag en twintig uren per week opgenomen. Betrokkene is in staat de voor haar geselecteerde functies te vervullen. Situatie waarnaar aanzegjurisprudentie verwijst is hier niet aan orde. Beide bestreden besluiten zijn terecht vernietigd. De Raad voorziet zelf. Wettelijke rente en proceskostenveroordeling.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie