E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2019:1550
Centrale Raad van Beroep, 18/2024 MAW

Inhoudsindicatie:

Aan militair kan ontslag worden verleend wegens wangedrag. Maatstaf. Waardering uitspraak strafrechter als bewijs. Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat de gedragingen van appellant zijn aan te merken als wangedrag in de zin van artikel 39, tweede lid, onder l, van het AMAR . Overtuiging dat appellant berekenend te werk is gegaan. Wangedrag toe te rekenen. Bevoegdheid tot ontslag verlening. In kader van strafvervolging is kennelijk geen aanleiding gezien voor onderzoek naar mogelijke valsheid van bewijs. Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt niet. Ontslag niet onevenredig aan aard en ernst van verweten wangedrag.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie