E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2019:1081
Centrale Raad van Beroep, 18/4617 MAW

Inhoudsindicatie:

Appellant is langs geweest bij bureau administratie van de Marinebasis in [land] met de intentie een rekest in te dienen voor een hogere tegemoetkoming voor zijn huurwoning aldaar. Medewerker B heeft hem ten onrechte te kennen gegeven dat het geen zin had een rekest in te dienen. Hierdoor staat vast dat appellant onjuist is voorgelicht. Van een situatie dat appellant de onjuistheid van de informatie had behoren te onderkennen of aanleiding had zich daaromtrent nader te vergewissen, is hier geen sprake. Rekest van appellant had aangemerkt als ware het tijdig ingediend. De Raad voorziet zelf.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie