E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2018:3089
Centrale Raad van Beroep, 16/7439 ANW

Inhoudsindicatie:

Nabestaandenuitkering terecht geweigerd. Bevestiging aangevallen uitspraak met verbetering van gronden. Echtgenoot van appellante kon ten tijde van zijn overlijden niet als ingezetene van Nederland worden beschouwd en was daarom niet verzekerd voor de ANW. De echtgenoot van appellante bevond zich in een grensoverschrijdende situatie en op hem waren, als migrerend EU-burger, Verordening (EG) nr. 883/2004 (Vo 883/2004) en Verordening (EG) nr. 987/2009 (Vo 987/2009) van toepassing. Op grond van artikel 11, eerste en derde lid, aanhef en onder e, van Vo 883 /2004 is op de echtgenoot uitsluitend de wetgeving van zijn woonplaats van toepassing. Het begrip woonplaats in een lidstaat sluit niet uit dat de betrokkene een tijdelijke verblijfplaats in een andere lidstaat heeft. Gezien de omstandigheden moet worden vastgesteld dat de echtgenoot in ieder geval vanaf 25 juni 2013 zijn gewone centrum van zijn belangen en dus zijn normale woonplaats in Frankrijk had. De Svb is er dan ook terecht van uitgegaan dat de echtgenoot ten tijde van zijn overlijden niet als (verplicht) verzekerde voor de ANW kon worden aangemerkt.

Schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie