E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:977
Centrale Raad van Beroep, 16/1601 AOW

Inhoudsindicatie:

1) Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. De vermelding in het pensioenoverzicht van de toekomstige AOW-leeftijd is een mededeling van informatieve aard die niet gericht is op rechtsgevolg en daarom voor dat deel geen besluit waartegen in rechte kan worden opgekomen (ECLI:NL:CRVB:2016:2503). 2) De invoering van artikel 7a van de AOW en de daarmee gepaard gaande verschuiving van de aanvangsleeftijd is niet strijdig met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het verbod van discriminatie.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie