Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:1788
Centrale Raad van Beroep, 15-2499 MPW

Inhoudsindicatie:

Vaststelling mate van invaliditeit met dienstverband met ingang van 1 december 2011 wordt 11%. De minister heeft de herbeoordelingsrapportage ten grondslag kunnen leggen aan zijn besluitvorming omdat deze berust op een zorgvuldig medisch onderzoek en de getrokken conclusies deugdelijk zijn gemotiveerd en consistent zijn met de tijdens het onderzoek gebleken bevindingen. Verder heeft de minister kunnen weigeren een contra-expertise te laten verrichten, omdat appellante geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek van verweerder om Offermans de beperkingen en de ernst van de beperkingen te laten duiden op basis van de nieuwe schattingsmethodiek.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug