Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:1786
Centrale Raad van Beroep, 15/6701 WIA

Inhoudsindicatie:

Uitspraak 1: Geen recht op een WIA-uitkering en ZW-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Uitspraak 2: Het besluit van 5 augustus 2016 waarbij is vastgesteld dat het recht op een WGA-uitkering eindigt met ingang van 8 mei 2016 niet kan worden aangemerkt als een besluit waarmee bestreden besluit 2 wordt gewijzigd. Het gaat hier immers om een veel latere datum. Het besluit kan dan ook niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 6:19 van de Awb en wordt dus niet bij de beoordeling van het hoger beroep betrokken. Aangevallen uitspraak 2 zal in zijn geheel worden vernietigd. Bestreden besluit 2 kan evenmin stand houden, voor zover daarin een onjuiste datum in geding is genoemd. Tevens zal worden bepaald dat deze uitspraak, waarin 30 maart 2015 is aangemerkt als juiste datum in geding, in de plaats zal treden van het vernietigde gedeelte van bestreden besluit 2.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug