Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:1785
Centrale Raad van Beroep, 15/2430 WIA

Inhoudsindicatie:

Aangevallen uitspraak 1 Rechtbank heeft terecht geconcludeerd dat zorgvuldig medisch onderzoek is verricht door de artsen van het Uwv. Geen reden voor twijfel aan vastgestelde belastbaarheid. Voor benoemen van een deskundige geen reden. Functies passend. Appellant komt niet in aanmerking voor IVA-uitkering. Wel vergoeding proceskosten en griffierecht. Aangevallen uitspraak 2 Medisch onderzoek voldoende zorgvuldig is geweest. FML aangepast. Geschikt voor de functies. Juiste maatstaf arbeid. Wat in hoger beroep is aangevoerd, geeft geen aanleiding anders te oordelen dan de rechtbank heeft gedaan en geeft onvoldoende reden om een onafhankelijke deskundige om advies te vragen. Aangevallen uitspraak 3 Terecht oordeel rechtbank dat medisch onderzoek voldoende zorgvuldig en volledig was. Gronden afdoende besproken en met juistheid geoordeeld dat deze niet slagen. Overwegingen in aangevallen uitspraak 3 worden volledig onderschreven. In hoger beroep geen medische gegevens ingebracht die tot ander oordeel moeten leiden over de medische belastbaarheid van appellant. In mei 2016 toekenning WIA-uitkering. Geen aanleiding tot benoeming onafhankelijk deskundige. Uwv terecht vastgesteld dat appellant met ingang van 2 juni 2015 geen recht meer heeft op ziekengeld.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug