Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:1749
Centrale Raad van Beroep, 16/7497 AW

Inhoudsindicatie:

Schending ambtsgeheim en plichtsverzuim staan vast. Beroep van betrokkene op gelijkheidsbeginsel slaagt niet maar leidt niet tot andere uitkomst gelet op overweging 5.3. Bevestiging aangevallen uitspraak met verbetering van gronden. De bij het nadere besluit opgelegde disciplinaire straf van voorwaardelijk ontslag doet meer recht aan de omstandigheden van dit geval. De Raad acht dit voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van twee jaar niet onevenredig aan het plichtsverzuim. Deze proeftijd van twee jaren is inmiddels verstreken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug