Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:1682
Centrale Raad van Beroep, 16/392 AW

Inhoudsindicatie:

Strafontslag. Toerekenbaar plichtsverzuim. Niet functiegerelateerd raadplegen BRP en het bewust niet handelen volgens de geldende procedure voor het registreren van verloren en gevonden voorwerpen. Gedragingen terecht gekwalificeerd als plichtsverzuim. Gezien de ernst van het plichtsverzuim en de terecht gestelde eisen van integriteit, betrouwbaarheid en professionaliteit aan medewerkers van de gemeente, is de opgelegde straf van ontslag niet onevenredig aan het gepleegde plichtsverzuim.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug