Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:1670
Centrale Raad van Beroep, 16/3923 AW

Inhoudsindicatie:

Disciplinaire straf van ontslag. Ernstig plichtsverzuim, bestaande uit het -toerekenbaar-indienen van onjuiste belastingaangiften. De staatssecretaris heeft het doen van onjuiste aangiften dan ook terecht als plichtsverzuim aangemerkt. De staatssecretaris stelt hoge eisen aan ambtenaren van de Belastingdienst over het nakomen van hun fiscale verplichtingen, met het oog op het aanzien en de geloofwaardigheid van die dienst, en mag deze hoge eisen ook stellen aan ambtenaren die geen specifiek fiscale functie bekleden (ECLI:NL:CRVB:2014:1950). De opgelegde straf van onvoorwaardelijk ontslag is niet onevenredig aan de aard en ernst van het plichtsverzuim.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug