Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:1352
Centrale Raad van Beroep, 15/3344 AKW

Inhoudsindicatie:

Geen recht meer op kinderbijslag vanaf het vierde kwartaal van 2013. Appellant voldoet niet meer aan de voorwaarden voor het aannemen van ingezetenschap. Uit de omstandigheden moet de conclusie worden getrokken dat de woonplaats van appellant zich, in het kwartaal in geding, in Slowakije bevond, ook al verbleef hij een deel van dit kwartaal feitelijk in Nederland. Dat appellant legaal in Nederland verbleef maakt dit niet anders. Uit een legaal verblijf in Nederland volgt niet onmiddellijk dat iemand ook als ingezetene aangemerkt wordt. Het gelijkheidsbeginsel strekt niet zo ver dat een bestuursorgaan is gehouden een rechtens onjuiste beslissing in een vergelijkbaar geval te herhalen (ECLI:NL:CRVB:2006:AZ3567). Geen schadevergoeding wegens een discriminerende beoordeling omdat van enige onrechtmatigheid in de besluitvorming niet is gebleken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug