Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:1239
Centrale Raad van Beroep, 15/1483 WIA

Inhoudsindicatie:

Verzoek om schadevergoeding van appellant (werknemer) terecht afgewezen. Loonsanctie opgelegd aan werkgeefster door Uwv bekort, omdat werkgeefster haar tekortkomingen in de re-integratieverplichtingen jegens appellant heeft hersteld. Appellant kan met het hoger beroep niet bereiken dat de bekorting van de aan werkgeefster opgelegde loonsanctie ongedaan wordt gemaakt. Appellant heeft echter gesteld dat hij schade heeft geleden door het besluit van het Uwv om de loonsanctie niet te bekorten en heeft in verband met zijn verzoek om schadevergoeding belang bij een inhoudelijk beoordeling van het oordeel van de rechtbank over het bestreden besluit. De stukken bieden voldoende steun voor het standpunt van het Uwv dat werkgeefster alsnog voldoende re-integratie-inspanningen in het eerste spoor heeft verricht en haar tekortkomingen heeft hersteld.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug