E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2016:4437
Centrale Raad van Beroep, 14/6687 AOW

Inhoudsindicatie:

Verminderde verwijtbaarheid. 1) Herziening en terugvordering AOW-pensioenen. Geen sprake geweest van duurzaam gescheiden leven. Weliswaar hebben appellanten de informatieplicht geschonden, maar daar staat tegenover dat de Svb ook een verwijt kan worden gemaakt. Van belang daarbij is dat de vraag op het aanvraagformulier AOW, ‘hoe is uw woonsituatie; ik ben gehuwd maar leef gescheiden sinds’, niet helder geformuleerd is. In het licht van het artikel 3:4 van de Awb-beleid is een beperking van de herziening tot de helft aanvaardbaar. Als gevolg daarvan dient ook de terugvordering te worden verminderd. 2) Boetes. Uitgaande van de van toepassing zijnde bewijsmaatstaf, is overtuigend aangetoond dat de schending van de informatieverplichting tot benadeling van de Svb heeft geleid. In artikel 17c lid 8, AOW . Is bepaald dat de Svb de bestuurlijke boete kan verlagen indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid. Aangezien de Raad zich niet kan verenigen met de mate van de herziening en de terugvordering, kan de Raad zich evenmin verenigen met de hoogte van de opgelegde boetes.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie