E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2016:4332
Centrale Raad van Beroep, 14/1278 AOW

Inhoudsindicatie:

1) Afwijzing verzoek om op grond van artikel 13 van het Rijnvarendenverdrag een regularisatieprocedure te starten. In de huidige vaste praktijk wordt in beginsel afwijzend beslist op verzoeken om de overlegprocedure te starten, indien er in de fiscale kolom nog een procedure loopt over de ingevolge de aanwijsregels toe te passen wetgeving. De Raad acht deze werkwijze geenszins onredelijk. Nu verder niet is gebleken van omstandigheden om in voor appellant begunstigende zin af te wijken van genoemde vaste praktijk, is het beroep van appellant bij de aangevallen uitspraak terecht ongegrond verklaard. 2) Aangezien de Svb te kennen heeft gegeven dat bestreden besluit III niet wordt gehandhaafd, in die zin dat op grond van artikel 13 van het Rijnvarendenverdrag ook alsnog een regularisatieprocedure zal worden gestart over het tijdvak van 1 november 2008 tot en met 15 juni 2009, wordt dit besluit vernietigd voor zover aangevochten. 3) Schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie