E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:680
Centrale Raad van Beroep, 12-4548 WWAJ-T

Inhoudsindicatie:

De Raad verwijst naar zijn uitspraak van 20 september 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:1816 waaruit volgt dat ook in het geval van een laattijdige aanvraag in het kader van hoofdstuk 2 van de Wet Wajong waarbij sprake is van een arbeidsverleden, een verzekeringsgeneeskundig onderzoek plaats dient te vinden. Hierbij moeten worden betrokken de diverse ingediende medische rapporten. Het Uwv had tevens moeten beoordelen of appellant alsnog jonggehandicapte is geworden omdat hij binnen vijf jaar alsnog aan de voorwaarden uit het eerste lid is gaan voldoen. Verwijzing naar de uitspraak van de Raad van 5 september 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3041. Bestreden besluit is niet deugdelijk gemotiveerd. Het Uwv moet de gebreken in de motivering van dat besluit herstellen en daarbij uitgaan van de inmiddels verstreken termijn van vijf jaar.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie