E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:3582
Centrale Raad van Beroep, 14/983 WAJONG

Inhoudsindicatie:

Vaste rechtspraak dat een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering na een eerdere (gedeeltelijke) afwijzing of intrekking van die uitkering naar zijn strekking moet worden beoordeeld. Het betreft hier een herhaalde aanvraag voor een uitkering op grond van de Wajong per [datum] 2002, zowel voor het verleden als voor de toekomst. Zoals de rechtbank terecht heeft geoordeeld, bevat de overgelegde medische informatie geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb . De door appellant in beroep overgelegde stukken, die niet bij het Uwv bekend waren ten tijde van het nemen van het bestreden besluit, worden volgens vaste rechtspraak niet betrokken bij een 4:6 beoordeling. Geen aanknopingspunten om het medische standpunt voor onjuist te houden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie