E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2012:BX8301
LJN BX8301, Centrale Raad van Beroep, 11-7485 WAO

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om een vergoeding in verband met immateriële en materiële schade. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat wegens het ontbreken van het daartoe vereiste causaal verband niet voor vergoeding in aanmerking komen de door appellant betaalde griffierechten, aan de Raad voor de rechtsbijstand betaalde eigen bijdrage, kosten van advies en begeleiding door het bedrijf van appellants vader en kosten van advies door een bureau. Ten aanzien van de 12 weken WW-uitkering die appellant stelt te zijn misgelopen heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het Uwv in het besluit van 10 december 2009 heeft gemotiveerd waarom deze schadepost niet voor vergoeding in aanmerking komt en dat appellant noch in bezwaar, noch in beroep specifiek op de door het Uwv gegeven motivering is ingegaan.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie