E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2012:BX3700
LJN BX3700, Centrale Raad van Beroep, 10-5169 AOW

Inhoudsindicatie:

Ouderdomswet 1919. Svb niet bevoegd. Dagvaarden Staat der Nederlanden. Afwijzing aanvraag ouderdomsrente op grond van de Vrijwillige Ouderdomsverzekering. De Svb heeft ten onrechte het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. De Svb heeft overwogen dat, hoewel er geen bezwaarclausule is opgenomen in de brief van 25 februari 2009, dit wel als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt beschouwd, omdat in feite de aanvraag is afgewezen. De VOV is bij wet van 14 december 1977 ingetrokken, gezien artikel 25a van de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919 (Lwo 1919). De Lwo 1919 is op zijn beurt ingetrokken ten tijde van de invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisaties werk en inkomen (SUWI). Op grond van artikel 34 van de SUWI behoort de uitvoering van de Lwo 1919 niet langer tot de taken van de Svb. De Svb was dus niet bevoegd te beslissen op de aanvraag om uitbetaling van VOV-rechten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie