E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2012:BW6264
LJN BW6264, Centrale Raad van Beroep, 10-5481 AKW

Inhoudsindicatie:

Toekenning kinderbijslag met ingang van het vierde kwartaal van 2008. De Svb heeft aangegeven het bestreden besluit niet langer te handhaven voor zover het betrekking heeft op het tweede en derde kwartaal van 2008. De Svb heeft zich terecht op het nadere standpunt gesteld dat appellante op de peildatum van het eerste kwartaal niet verzekerd was ingevolge de AKW, omdat zij toen nog geen ingezetene was en dus niet verzekerd was krachtens die wet. Niet is gebleken dat de Svb zijn beleidsregels ter zake, voor zover daarin sprake is van een begunstigende uitleg van de wet, niet stelselmatig heeft toegepast. Vernietiging aangevallen uitspraak en vernietiging van het bestreden besluit voor zover betrekking hebbend op het tweede en derde kwartaal van 2008. De Svb dient een nieuw besluit op bezwaar te nemen ten aanzien deze kwartalen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie