E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2012:BW6246
LJN BW6246, Centrale Raad van Beroep, 11-4223 WW

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag overname betalingsverplichtingen. Geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen betrokkene en de werkgever. Er stond niets op papier over de functie. Volgens betrokkene was er sprake van een mondelinge arbeidsovereenkomst. Er zijn geen loonstroken verstrekt, er zijn geen werknemers- of werkgeverspremies afgedragen en er is geen aangifte gedaan door betrokkene bij de belastingdienst van inkomsten uit dienstbetrekking bij werkgever. Uit de overgelegde bankafschriften kan niet worden afgeleid dat het gaat om loonbetalingen. Dat sprake was van een dienstbetrekking tussen betrokkene en de werkgever is dan ook onvoldoende gebleken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie