E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2012:BW1768
LJN BW1768, Centrale Raad van Beroep, 10/776 WUBO + 10/778 WUV

Inhoudsindicatie:

1)Weigering WUBO-uitkering. De beperkingen van betrokkene vloeiden niet voort uit de geverifieerde oorlogscalamiteiten, maar uit traumatische ervaringen die betrokkene heeft opgedaan toen hij in de Bersiap-periode gedurende enige tijd in een vrouwenkamp verbleef. Betrokkene heeft aangegeven dat hij daar, als 13 jarige jongen, moest overnachten bij de Gurkha’s en getuige is geweest van heftige seksuele uitspattingen van Gurkha’s met Indonesische vrouwen.Wandaden van de Gurkha’s kunnen, hoe verwerpelijk op zichzelf ook, voor de toepassing van artikel 2 van de Wubo niet vergelijkbaar zijn met het optreden van de Japanse bezetter, noch ook met dat van Indonesische opstandelingen of vrijheidsstrijders. Evenmin kunnen zij worden aangemerkt als bijzondere oorlogsgebeurtenissen met een persoonlijk karakter in de zin van het beleid inzake sequentiële oorlogstraumatisering. Het optreden van de Gurkha’s is op één lijn te stellen met algemene oorlogsomstandigheden waaraan een ieder in meerdere of mindere mate heeft blootgestaan.

Voorts voldoet betrokkene niet aan de voorwaarden van het beleid van verweerder om als blijvend invalide te kunnen worden aangemerkt.

2) Het meemaken van de seksuele uitspattingen van de Gurkha’s kan niet als vervolging in de zin van de Wuv worden aangemerkt. Daarbij is reeds doorslaggevend dat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden na afloop van de periode waarop de Wuv betrekking heeft. Ook voor de toepassing van de Wuv moeten de uitspattingen daarom buiten beschouwing blijven.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie