E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2012:BW1252
LJN BW1252, Centrale Raad van Beroep, 11-5249 WIJ

Inhoudsindicatie:

Intrekking werkleeraanbod en inkomensvoorziening. Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat, wat er zij van de opstelling en houding van appellante, het werkplan van 23 augustus 2010 niet als een werkleeraanbod in de zin van de WIJ kan worden aangemerkt, ook niet in samenhang met het daarop gevolgde gesprek op 7 september 2010 en het toen ter ondertekening aangeboden contract. Nog daargelaten dat er geen besluit is genomen als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de WIJ , is er immers geen rapportage voorhanden die voldoet aan de in artikel 14, tweede lid, van de WIJ gestelde eisen. Bij het ontbreken van een concreet werkleeraanbod in de zin van de WIJ kan niet worden gezegd dat appellante dit heeft geweigerd. Het bestreden besluit berust derhalve op een onjuiste grondslag. Dit geldt zowel wat de intrekking van het werkleeraanbod betreft als de intrekking van de inkomensvoorziening die immers op de intrekking van het werkleeraanbod is gebaseerd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie