E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2012:BV9260
LJN BV9260, Centrale Raad van Beroep, 11/1867 WWB + 11/1868 WWB

Inhoudsindicatie:

Intrekking bijstand en terugvordering. De rechtbank heeft in haar tussenuitspraak terecht geoordeeld dat het intrekkingsbesluit in rechte is komen vast te staan. Bevestiging van de tussen uispraak. Vaststaat dat het college bij bestreden besluit I ten onrechte tevens het intrekkingsbesluit in de heroverweging heeft betrokken. Vernietiging bestreden besluit I. De rechtbank heeft dit niet ten volle onderkend. Aan bestreden besluit II, voor zover dat ziet op de intrekking, kleeft hetzelfde gebrek als aan bestreden besluit I. Vernietiging bestreden besluit II voor zover dat ziet op de intrekking. Vernietiging aangevallen einduitspraak, met uitzondering van de bepalingen over proceskosten en griffierecht. Niet valt in te zien dat het college in dit geval geen toepassing zou mogen geven aan het beleid dat erop neerkomt dat in alle gevallen wordt teruggevorderd, tenzij er sprake is van dringende redenen om daarvan af te zien. In hetgeen appellanten hebben aangevoerd over de achtergrond en de gevolgen van de terugvordering liggen geen dringende redenen besloten, op grond waarvan het college had moeten afzien van gehele of gedeeltelijke terugvordering van de ten onrechte verleende bijstand.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie