E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2011:BU8671
LJN BU8671, Centrale Raad van Beroep, 10-3649 AW

Inhoudsindicatie:

Bezwaar niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. In de door de rechtbank als besluit aangemerkte brief heeft de SG in het kader van de WOR en na advisering door de DOR zijn beleid ten aanzien van een centralere plaatsing meegedeeld aan de DOR. Een dergelijke beleidsbrief van de SG, die nog concretisering behoeft in nadere besluiten, is naar het oordeel van de Raad geen besluit van een bestuursorgaan. Evenmin kan zo’n brief door publicatie op het intranet een besluitkarakter krijgen. De aangevallen uitspraak komt in zoverre voor vernietiging in aanmerking. Plaatsingsbesluiten. De besluiten, waarbij opnieuw op de bezwaren van appellanten is beslist, zijn genomen ter uitvoering van de aangevallen uitspraak en komen niet geheel aan de bezwaren tegemoet. Reeds daarom ziet de Raad aanleiding om deze besluiten mede te beoordelen in het kader van het onderhavige geding. Geen reden om een deel van de nieuwe besluiten buiten de beoordeling te houden. De minister is bevoegd beleid te maken en plaatsingsbesluiten te nemen. De inhoudelijke gronden kunnen, gelet op de bestaande beleidsvrijheid van de minister en het organisatiebelang dat naar voren is gebracht, niet leiden tot aantasting van de nieuwe besluiten op bezwaar.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie