E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2011:BU7164
LJN BU7164, Centrale Raad van Beroep, 08-5235 ABP

Inhoudsindicatie:

De Stichting Pensioenfonds ABP - vertegenwoordigd door het Uwv - heeft ook bij het nemen van beslissingen omtrent de vergoeding van schade wegens het jarenlang uitblijven van de toekenning van het invaliditeitspensioen niet als bestuursorgaan gehandeld. De beslissing op het verzoek om schadevergoeding was daarom geen voor bezwaar vatbaar besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb . De beslissing op de brief van appellant van 16 oktober 2006 - voor het geval deze brief als bezwaarschrift bedoeld zou zijn geweest - is evenmin een besluit, omdat ook deze beslissing niet van een bestuursorgaan afkomstig is. Bij dit alles is nog van belang dat niet is gebleken van enig oogmerk bij de Stichting Pensioenfonds ABP om als bestuursorgaan op te treden. De stichting heeft zich steeds op het - juiste - standpunt gesteld dat het hier een privaatrechtelijke kwestie betreft. Be bestuursrecht is niet bevoegd om van het beroep tegen de bestreden beslissing van 15 januari 2007 kennis te nemen. Een vordering tot betaling van schadevergoeding kan in dit geval uitsluitend bij de burgerlijke rechter worden ingesteld (artikel 8:71 van de Awb). De rechtbank had echter niet het beroep niet-ontvankelijk, maar zichzelf onbevoegd moeten verklaren.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie