E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2011:BR3541
LJN BR3541, Centrale Raad van Beroep, 09-5491 AOW

Inhoudsindicatie:

Toekenning AOW-pensioen ter hoogte van 86% van het pensioen voor een gehuwde. Weigering toeslag, omdat appellant woont in een land waarvoor de Wet BEU gevolgen heeft. Beroep op artikel 1 van het EP faalt. De Raad stelt vast dat appellant ten tijde van de inwerkingtreding van artikel 8a van de AOW , op 1 januari 2000, nog geen recht had op een ouderdomspensioen en een toeslag krachtens de AOW. Appellant was op dat moment ook nog niet gehuwd met zijn huidige echtgenote. Dit betekent dat in dit geval in ieder geval geen sprake is van een ontneming van een bestaand recht op een toeslag bij het bestreden besluit. Voor zover sprake is van de ontneming van een aanspraak waarvan de verwachting gerechtvaardigd is dat die gerealiseerd zal worden, hetgeen de Raad in het midden laat, is deze eigendomsontneming naar het oordeel van de Raad op grond van artikel 1 van het EP gerechtvaardigd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie