E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2011:BR2752
LJN BR2752, Centrale Raad van Beroep, 10-2644 AW

Inhoudsindicatie:

Het bestuur heeft kunnen besluiten om de beslissing tot plaatsing van appellant in het team Jeugd te handhaven en of het aldus doorslaggevend gewicht heeft mogen toekennen aan het organisatiebelang. De Raad kan appellant volgen in zijn stelling dat zijn carrièreperspectieven als gevolg van de plaatsing in het team Jeugd voor in beginsel vier jaar in het gedrang kunnen komen. Appellant had persoonlijke belangen bij een langer verblijf in het [naam team], los van, maar ook in relatie tot een verdere doorgroei in de rechterlijke carrière. Appellant heeft niet zonder grond de aandacht gevestigd op het Rapport Project Jeugd Rechtbank [X] waaruit blijkt van mogelijke beperkingen van het carrièreperspectief voor rechters in het team Jeugd. De Raad is van oordeel dat niet gezegd kan worden dat de voor appellant nadelige gevolgen van het gehandhaafde plaatsingsbesluit niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen. Het bestuur had hierin aanleiding behoren te vinden appellant compensatie te bieden. Met het oog op definitieve beslechting van het geschil zal de Raad bij zijn uitspraak zelf die compensatie vaststellen. Hij zal de duur van de plaatsing van appellant in het team Jeugd beperken tot tweeëneenhalf jaar.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie