E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2011:BR0765
LJN BR0765, Centrale Raad van Beroep, 10-4288 AW

Inhoudsindicatie:

De Raad oordeelt dat, gelet op de wettelijke voorschriften over het horen in bezwaar, de door appellant aangevoerde omstandigheden geen beletsel behelzen voor de door het bestuur gevolgde werkwijze bij de hoorzitting. Dat appellant een voorkeur had voor een andere inrichting van de hoorzitting en teleurgesteld was in de gekozen aanpak is evenmin een grond voor het oordeel, dat de voorbereiding van het bestreden besluit als niet zorgvuldig moet worden aangemerkt. In aanmerking genomen dat appellant de opvatting van het bestuur inzake zijn onbevoegdheid met betrekking tot de interpretatie van de reglementen inzake de FPU-uitkering en pensioen niet bestrijdt - te wijzen valt op appellants wens van erkenning van de juistheid van zijn lezing van de reglementen door het Pensioenfonds ABP en het FPU-fonds - en ook de Raad geen bevoegdheid bij het bestuur gelegen ziet tot interpretatie van deze regelingen, slaagt het beroep van appellant in zoverre niet. De Raad verwijst voor zijn overwegingen en de uitkomst naar de uitspraak van 30 juni 2011, 10/4270 AW enz, rubriek II, overwegingen 3.2 tot en met 4. Vernietiging besluit. Rechtsgevolgen blijven in stand.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie