E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2011:BQ4816
LJN BQ4816, Centrale Raad van Beroep, 09-373 TW

Inhoudsindicatie:

Beëindiging toeslag. De TW dient als een bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie te worden aangemerkt die op bijlage II bis bij Vo. 1408/71 is opgenomen. Dit betekent dat de TW met ingang van de datum van opname op die bijlage niet langer valt onder de exportbepaling van artikel 10, maar onder de exportbeperking van artikel 10bi s. ” De woonplaatsvoorwaarde zoals gesteld in artikel 4a TW is objectief gerechtvaardigd en levert een gerechtvaardigde inbreuk van het vrij verkeer op. De Raad concludeert dat het beroep op artikel 14 EVRM niet slaagt. Toetsing aan artikel 26 IVBPR leidt niet tot een ander resultaat. Het Uwv heeft bij de bestreden besluiten de toeslag van appellanten beëindigd met inachtneming van de afbouwregeling van artikel 44b van de TW. De Raad is van oordeel dat hiermee aan het proportionaliteitsvereiste is voldaan. Van een direct causaal verband tussen de intrekking van de toeslag en de gestelde inbreuk op appellants gezinsleven is in de omstandigheden, naar het oordeel van de Raad, geen sprake. Het beroep op de Universele Verklaring van de rechten van de mens kan niet slagen, nu deze geen directe werking heeft.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie