E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2010:BN2905
LJN BN2905, Centrale Raad van Beroep, 09-3504 WW

Inhoudsindicatie:

Vaststelling einddatum loongerelateerde WW-uitkering. Met appellant is de Raad van oordeel dat in het bestreden besluit ten onrechte niet, althans niet volledig, is ingegaan op de gevolgen die de onderbrekingen van het WW-recht in de periode vóór 16 maart 2005 hebben voor de data waarop het recht op loongerelateerde uitkering en het recht op vervolguitkering in zijn geval eindigt dan wel zal eindigen. Het Uwv heeft niet onderkend dat de periode van 17 april 2003 tot en met 17 juni 2003, gedurende welke appellant in 2003 een WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100% heeft ontvangen, daarbij ook in beschouwing had moeten worden genomen bij de vaststelling van de einddatum van de loongerelateerde uitkering op grond van artikel 43, eerste lid, van de WW . Uit de gedingstukken leidt de Raad af dat dit niet is gebeurd, zodat de door het Uwv in het bestreden besluit vastgestelde datum 6 september 2008, waarop het recht op loongerelateerde uitkering van appellant is geëindigd, niet juist is en nog met 8 weken en 4 dagen moet worden verlengd. De Raad merkt daarbij nog op dat de definitieve einddatum van de vervolguitkering van appellant pas kan worden bepaald nadat het recht op de loongerelateerde uitkering is geëindigd en ook de eerder vastgestelde duur van de vervolguitkering zal zijn verstreken. Hij gaat er van uit dat het Uwv, zodra dat mogelijk is, die datum zal vaststellen en een besluit zal nemen over de datum waarop het recht op de vervolguitkering van appellant zal zijn geëindigd. Afwijzing schadevergoeding. Vernietiging uitspraak. Beroep gegrond. Vernietiging besluit.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie