E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2009:BJ8402
LJN BJ8402, Centrale Raad van Beroep, 08-4327 WW

Inhoudsindicatie:

Toekenning WW-uitkering met een duur van 3 maanden. De Raad: Vast staat dat appellante een loon is overeengekomen, waarvan een deel was bestemd als vakantiegeld. De door de werkgever verstrekte toeslag kan (...) aan die vakantiedagen worden toegerekend, hetgeen met zich brengt dat aldus wordt voldaan aan het vereiste neergelegd in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit gelijkstelling loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De Raad concludeert dat voor appellante vier dagen per jaar kunnen worden gelijkgesteld met dagen waarover loon is ontvangen. Dit brengt met zich dat zij over alle jaren 52 of meer dagen heeft gewerkt. Dit brengt tevens mee dat zij voldoet aan de in artikel 42, tweede lid, aanhef en onder a, van de WW neergelegde zogenoemde 4-uit-5-eis. Opdracht tot het nemen van een nieuw besluit.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie