< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Telefonisch doorgeven van adreswijziging binnen de termijn. Inhoud van telefoongesprek niet bewezen.

Uitspraak06/5543 WSF + 06/7227 WSF

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 11 augustus 2006, nr. 05/1190 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

[betrokkene], wonende te [woonplaats] (hierna: betrokkene),

en

appellante

Datum uitspraak: 30 maart 2007

I. PROCESVERLOOP

Appellante heeft hoger beroep ingesteld.

Zij heeft verzocht de aangevallen uitspraak alsmede haar besluit van 29 september 2006, genomen ter uitvoering van de aangevallen uitspraak, te vernietigen.

Betrokkene heeft geen verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 februari 2007. Appellante was vertegenwoordigd door drs. P.M.S. Slagter. Betrokkene is niet verschenen.

II. OVERWEGINGEN

Bij besluit van 13 mei 2005 heeft appellante de uitwonendenbeurs van betrokkene vanaf februari 2005 omgezet in een thuiswonendenbeurs, aangezien betrokkene de discrepantie tussen zijn GBA-adres en zijn bij de IB-Groep geregistreerde woonadres niet binnen de hem bij brief van 16 maart 2005 gestelde termijn van vier weken had opgeheven.

In zijn bezwaarschrift heeft betrokkene aangevoerd dat hij zijn nieuwe woonadres tijdig per telefoon aan de IB-Groep heeft doorgegeven. Desgevraagd kon hij echter niet aangeven met wie hij gesproken had. Daarop heeft de IB-Groep het bezwaar bij besluit van 21 juni 2005 (het bestreden besluit) ongegrond verklaard.

In beroep heeft betrokkene een specificatie van zijn telefoonrekening overgelegd waarop een gesprek op 23 maart 2005 met de infolijn van de IB-Groep is vermeld.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de IB-Groep bij het onderzoek naar het beweerdelijk gevoerde telefoongesprek niet had mogen volstaan met het vragen van de naam van de bewuste medewerker. Naar het oordeel van de rechtbank had de IB-Groep betrokkene in de gelegenheid moeten stellen het bestaan van dat gesprek op een andere wijze aan te tonen dan wel aannemelijk te maken. De rechtbank heeft het bestreden besluit vernietigd omdat sprake is geweest van onvoldoende onderzoek.

Naar het oordeel van de Raad keert de IB-Groep zich terecht tegen het door de rechtbank gegeven oordeel. De IB-Groep voert met recht en reden aan dat niet valt in te zien waarom betrokkene in de gelegenheid moest worden gesteld om het bestaan van het gesprek op andere wijze aan te tonen. Immers, het bestaan van een gesprek zegt op zichzelf niets over de inhoud van het gesprek. Uit de overgelegde telefoonspecificatie blijkt slechts dat er op 23 maart 2005 om 17.10 uur een verbinding tot stand is gekomen tussen betrokkenes telefoon en de infolijn van de IB-Groep die 5 minuten en 29 seconden heeft voortgeduurd. Er bestaat geen enkele zekerheid of betrokkene toen daadwerkelijk gesproken heeft met een medewerker van de IB-Groep en zo ja, wat de inhoud van dat gesprek dan is geweest. Het risico van het per telefoon doorgeven van een adreswijziging ligt geheel bij betrokkene en het moet er dan ook voor worden gehouden dat betrokkene zijn nieuwe woonadres niet binnen de hem gestelde termijn aan de IB-Groep heeft doorgegeven.

Hieruit volgt dat het inleidende beroep alsnog ongegrond moet worden verklaard.

Door de vernietiging van de aangevallen uitspraak ontvalt de grondslag aan het ter uitvoering van die uitspraak gegeven besluit van 29 september 2006. Daarom dient dat besluit te worden vernietigd.

Er zijn geen termen aanwezig voor vergoeding van proceskosten.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Vernietigt de aangevallen uitspraak;

Vernietigt het besluit van 29 september 2006;

Verklaart het inleidende beroep alsnog ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door J. Janssen als voorzitter en G.J.H. Doornewaard en J. Brand als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van M. Gunter als griffier, uitgesproken in het openbaar op 30 maart 2007.

(get.) J. Janssen.

(get.) M. Gunter.

JL


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature