E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2023:15
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 22/171

Inhoudsindicatie:

TVL. Tussen partijen is in geschil of appellante op grond van artikel 2.2.2, derde lid, van de TVL als startende onderneming moet worden aangemerkt, in welk geval voor haar een afwijkende referentieperiode geldt. Het College is van oordeel dat verweerder terecht geen aanleiding heeft gezien om in het geval van appellante een afwijkende referentieperiode te hanteren. De onderneming van appellante is op 7 maart 2018 ingeschreven in het handelsregister van de KvK. De uitzondering op de referentieperiode Q1 2019, zoals die volgt uit artikel 2.2.2, derde lid, van de TVL kan appellante daarom niet helpen. Omdat appellante al gestart was met haar activiteiten door de bovenwoning te verhuren, is niet meer van belang in hoeverre sprake is van evidente juridische belemmeringen om het restaurant te openen. De TVL voor de periode Q1 2021 biedt verder geen andere mogelijkheden om van het bepaalde in artikel 2.2.2, tweede lid, van de TVL af te wijken. Het beroep is ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie