E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2022:497
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21/571

Inhoudsindicatie:

Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Subsidiemodule Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen. Afwijzing subsidieaanvraag. Het College is van oordeel dat verweerder de subsidieaanvraag van appellante terecht heeft afgewezen. Het College volgt verweerder in zijn standpunt dat aan de hand van de bij de subsidieaanvraag ingediende onderbouwing niet aannemelijk is geworden dat appellante met het project de minimale reductiepercentages behaalt. De door appellante in de bezwaarfase en beroepsfase ingediende onderbouwing van het project kan niet tot een andere conclusie leiden, omdat voor de subsidieaanvraag een tendersysteem geldt. Verweerder heeft de subsidieaanvraag terecht op grond van artikel 2.2. 6, aanhef en onder a, onder 2 °, van de Regeling afgewezen. Het beroep is ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie