E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2021:992
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20/619

Inhoudsindicatie:

Kaderwet EZK- en LNV-subsidies: artikel 2. Kaderbesluit nationale EZ-subsidies : artikel 22. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies: artikel 4.5. 12.

Appellant heeft de in zijn (nieuwbouw-)woning geïnstalleerde waterpomp op 19 februari 2019 geïnstalleerd en de aanvraag om subsidie voor deze pomp op 24 januari 2020, derhalve meer dan 5 maanden na de uiterste indieningsdatum, als bedoeld in artikel 4.5.12, eerste lid, aanhef en onder f, van de Regeling, ingediend. Zoals het College eerder heeft overwogen in de uitspraak van 9 april 2019 (ECLI:NL:CBB:2019:143), is in artikel 4.5.12, eerste lid, aanhef en onder f, van de Regeling dwingend voorgeschreven dat een te laat ingediende aanvraag om subsidie moet worden afgewezen. De Regeling bevat geen hardheidsclausule en biedt verweerder derhalve geen ruimte voor een belangenafweging als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Awb . Verweerder was daarom gehouden de aanvraag van appellant af te wijzen. Het beroep is ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie