E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2021:510
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/275H

Inhoudsindicatie:

Artikel 23, derde en zesde lid, van de Meststoffenwet . Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Fosfaatrecht. Voldoet niet aan 5%-drempel van de knelgevallenregeling. Geen sprake van individuele en buitensporige last. Gezien het tijdstip waarop de investeringen zijn gedaan, in 2014, oordeelt het College dat de ondernemingsbeslissing om ondanks de maatregelen die in verband met de afschaffing van het melkquotum te verwachten waren het bedrijf uit te breiden niet navolgbaar. Het College wil verder wel aannemen dat de ziekte van de dochter van appellanten de bedrijfsvoering negatief heeft beïnvloed, maar gezien het tijdstip waarop dat zich voordeed, eind maart 2015, is niet aannemelijk dat daardoor het veebestand op de peildatum lager is uitgevallen dan anders het geval zou zijn geweest. Beroep gegrond omdat verweerder onterecht drie stuks jongvee niet heeft meegenomen bij de vaststelling van het fosfaatrecht.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie