E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2021:498
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/1915

Inhoudsindicatie:

Artikel 23, derde lid, van de Meststoffenwet

Artikel 23, zesde lid, van de Meststoffenwet

Fosfaatrechten – knelgevallenregeling

Niet in geschil is dat de gezondheidsproblemen van, in ieder geval, een van de maten aangemerkt dienen te worden als een buitengewone omstandigheid als bedoeld in artikel 23, zesde lid, van de Msw, dat als alternatieve peildatum 25 november 2013 dient te worden gehanteerd en dat het fosfaatrecht op de peildatum meer dan 5% lager is (namelijk 8,7% lager) dan op de alternatieve peildatum. Anders dan verweerder, is het College van oordeel dat er sprake is van een causaal verband tussen de ziekte van de ondernemers en het lagere fosfaatrecht op de peildatum. Het beroep is gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie