E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2021:492
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/1325

Inhoudsindicatie:

Msw. Fosfaatrecht. Het hanteren van de melkproductiegegevens van een ander jaar dan 2015 in verband met representativiteit is alleen dan aan de orde indien een geslaagd beroep kan worden gedaan op een van de wettelijke voorzieningen voor knelgevallen, waaronder artikel 72, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit. Niet bestreden is dat appellant niet voldoet aan de voorwaarden voor een beroep op artikel 72, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit (of een van de andere voorzieningen). Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een individuele en buitensporige last. Appellant had ten tijde van de uitbreidingsplannen een zekere mate van voorzichtigheid kunnen en moeten betrachten en zich moeten realiseren dat de uitbreiding voor haar meer dan de gebruikelijke ondernemersrisico’s met zich zou brengen. De vergelijking die appellant trekt met de uitspraak van het College van uitspraak van het College van 23 juli 2019 (ECLI:NL:CBB:2019:301) gaat niet op, aangezien in die zaak sprake is van investeringen in 2012 en een aanzienlijk verschil tussen het vergunde aantal dieren en het aantal dieren op de peildatum. Voorts is niet gebleken dat de financiële situatie van het bedrijf van appellant ernstig is, laat staan dat, zoals in de aangehaalde zaak, liquidatie dreigt. Appellant is in staat gebleken om de gevolgen van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel voor zijn bedrijf te verlichten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie