E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2021:440
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/729

Inhoudsindicatie:

Niet-tijdig beslissen. Voorwaarde van ‘desgevraagd’ in art 8:55c Awb.

Rechtskarakter toelatingsbesluit op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). Besluit van algemene strekking. Geen beschikking. Dwangsomregeling bij niet-tijdig beslissen is niet van toepassing.

Art 8:55c, art 4:17, art 1:3, lid 2, Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Art 28 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening 1107/2009)

Art 20 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb)

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie