E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2021:17
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20/243

Inhoudsindicatie:

GLB. Verhindering bedrijfscontrole. Op basis van de rapportage heeft verweerder terecht vastgesteld dat appellant de controle ter plaatse heeft verhinderd. Aangezien artikel 59, zevende lid, van Verordening 1306 /2013 dwingend voorschrijft dat de steunaanvraag in die situatie moet worden afgewezen, was verweerder gehouden om de aanvraag van appellant voor GLB-subsidies voor het jaar 2018 af te wijzen. Daaraan doet niet af dat appellant aan de onaangekondigde hercontrole wel zijn medewerking heeft verleend en dat bij die controle is vastgesteld dat hij aan de ter zake geldende regelgeving voldeed. Evenmin doet daaraan af dat verweerder bij besluit van 19 december 2018 al had beslist op die aanvraag en tot uitbetaling van de basisbetaling en vergroeningsbetaling was overgegaan. Verweerder heeft ter zitting toegelicht dat controleweigeraars normaal gesproken op een lijst komen en niet meegaan met de reguliere uitbetaling, maar dat appellant ten onrechte niet op die lijst is geplaatst omdat de rapportage te laat is ontvangen waardoor wel tot uitbetaling is overgegaan. In zoverre is verweerder met het bij het bestreden besluit gehandhaafde primaire besluit teruggekomen van zijn besluit van 19 december 2018. Geen strijd met het evenredigheidsbeginsel en geen strijd met het vertrouwensbeginsel. Geen overmacht.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie