E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2021:11
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/1209

Inhoudsindicatie:

Meststoffenwet, artikel 23, derde en zesde lid. Eerste Protocol bij het EVRM, artikel 1.

Verweerder heeft een juiste toepassing gegeven aan de knelgevallenregeling. Gesteld noch gebleken is dat wordt voldaan aan de 5%-drempel. Bij de toepassing van de knelgevallenregeling wordt geen rekening gehouden met niet gerealiseerde uitbreidingsplannen.

Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat het fosfaatrechtenstelsel een individuele en buitensporige last op hem legt. Appellant heeft in 2013 en 2014 geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn bedrijf. Gezien het tijdstip waarop appellant deze beslissingen heeft genomen en het ontbreken van een bedrijfseconomische noodzaak of andere dwingende redenen voor het doen van die investeringen, acht het College deze niet navolgbaar.

Motiveringsgebrek, omdat in het bestreden besluit niet is ingegaan op het beroep op de knelgevallenregeling. Toepassing 6:22 Awb. Het beroep is ongegrond.

Immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM .

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie