E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2021:10
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/1238

Inhoudsindicatie:

Meststoffenwet, artikel 23, de rde, vijfde en zesde lid.

Verweerder heeft de knelgevallenregeling juist toegepast. Hij is daarbij terecht uitgegaan van de op de alternatieve peildatum op het bedrijf zelf aanwezige dieren. Artikel 23, zesde lid, van de Msw biedt geen wettelijke grondslag om bij die vergelijking rekening te houden met de dieren die appellante op 31 december 2011 had uitgeschaard. Artikel 23, vijfde lid, biedt die grondslag evenmin.

Het subsidiaire betoog dat verweerder bij de toepassing van de knelgevallenregeling voor de melkkoeien een andere peildatum had moeten hanteren dan voor het jongvee slaagt niet. Appelante heeft niet aannemelijk gemaakt dat de ziekte van de vennoot op de (aantallen van de) ene diercategorie wel en op die van de andere geen invloed heeft gehad.

Het beroep is ongegrond.

Immateriƫle schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM .

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie