E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2020:87
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/748

Inhoudsindicatie:

Regeling nationale EZ-subsidies (Regeling); artikel 36a en 37 Kaderbesluit nationale EZ-subsidies (Kaderbesluit)

Appellante heeft verweerder op 11 januari 2019 verzocht de einddatum van het MIT R&D-samenwerkingsproject waarvoor verweerder haar subsidie heeft verleend, te wijzigen van 3 december 2018 in 19 december 2019. Het College is van oordeel dat verweerder dit verzoek terecht heeft afgewezen. Verweerder was gehouden dit verzoek af te wijzen op de grond dat wijzigingen na de einddatum van het project niet mogelijk zijn. Verweerder heeft ter zitting desgevraagd aangevoerd dat er geen hardheidsclausule is op grond waarvan het ruim vijf weken te laat ingediende wijzigingsverzoek van appellante toch kan worden toegewezen. Volgens verweerder zou dat alleen mogelijk zijn bij zeer bijzondere omstandigheden die nopen tot de conclusie dat het wijzigingsverzoek verschoonbaar te laat is ingediend. Het College volgt verweerder in zijn standpunt dat van dergelijke bijzondere omstandigheden in het geval van appellante niet is gebleken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie